Motionsspår

På Tynningö finns det, tack vare frivilliga krafter, motionsspår både sommar och vintertid!

Motionsspår för lunka, joggning och terränglöpning 

Det finns fyra motionsspår på Tynningö för att erbjuda ett mer utmanande och naturskönt alternativ till asfaltsrundan "varvet". Det Gula och Blåa spåret utgår från Ängen på Norra Tynningö och det Grönvita och Röda går via IP. Självklart kan de kombineras i en mängd olika varianter och distanser.

Det Gula spåret går över gångbron, upp Juliusbergsvägen, ned och via Mjölkviksslingan, Backslingan, längs stora Maren och tillbaka till Änge. Det bjuder på många backar och är det tuffaste av spåren. Det har även mer vägar än de övriga två spåren.

Det Blåa spåret går via "träsket" mot Norehills småbåtsbryggor, Stjernhillsvägen ut på Tynningösundsvägen, Skolvägen mot Tynningövägen men håll av åt höger in i skogen. Sedan går slingan ned mot Maren igen, och upp backen mot spången och längst Stora Maren tillbaka till Ängen.

Det Grönvita börjar på en TGEF-led på Tynningösundsvägen mellan Stjernhill och Skolvägen. Spåret över Tynningövägen går runt Tynningö IP, ut på Soluddsstiden mot Soludden och ansluter sedan till blåa spåret när det kommer från Skolvägen.

Det Röda spåret går från IP och ut mot Östra Tynningö, runt Tynningö Klack och tillbaka.

Eftersom de Gula och Blå spåren utgår från ängen så går de utmärkt att kombinera, då de går parallellt en kort sträcka. Om man kombinerar spåren får man ca 8,6 km härlig naturlöpning i varierande, kuperad terräng. Lägger man till det Grönvita spåret får man nästan 12 km löpning.

På denna länk kan du ladda ner en PDF med alla spår!

Isbana och skidspår på Maren

Vintertid, när förutsättningar finns plogas en isbana runt Maren och intill detta går även skidspår. 

V.v. gå inte i skidspåren, gäller likafullt fyrfotade djur tillsammans med ägare.