Skapa konto och bli medlem

Stöd Tynningö IF genom att bli medlem och kunna anmäla dig eller ditt barn till en av våra aktiviteter! På denna sida kan du bli medlem och skapa kontot direkt.

Medlemsavgiften är 200 kr per familj (2023). 

Medlemsavgiften går oavkortat till föreningens aktiviteter och underhåll av föreningens anläggningar.

Föreningen får även bidrag från Vaxholms kommun där en stor del av detta bidrag går till simskolan. Om vi kan visa ett ökande medlemsantal så har vi en större chans till ett utökat driftsbidrag från kommunen. Ditt medlemskap i TIF har således dubbel inverkan på de medel vi förfogar över.

Så här gör du:

Den som är "familjeansvarig" skapar och aktiverar sitt konto först. 

Om man inte har några familjemedlemmar så kan man välja att vara enskild medlem, dock kostar det samma som för en familj.

Därefter lägger familjeansvarig till övriga familjemedlemmar inne på sitt eget konto under Mitt konto>Inställningar>Fliken familjekonto. Annars kommer familjeavgiften inte aktiveras.

Varje medlem måste ha ett konto - detta är personligt, ett för varje person/barn - för att kunna anmäla till sig till aktiviteter. Det krävs att man loggar in för varje person/barn för att göra dessa anmälningar. Om du anmäler dig själv till aktiviteter så vet vi inte barnets ålder och vi får inga ekonomiska stöd!

Inget medlemskort skickas ut, du kan se det på ditt konto när du är inloggad.

Du gör du din medlemsansökan i formuläret nedan. Du kan betala via kontokort eller swish. 

Mer om våra villkor och policies rörande medlemskapet hittar du på denna sida.

Om du får problem med registreringen, maila till webtynningoif@gmail.com 

Styrelsen önskar dig varmt välkommen till Tynningö IF!

Deltagare/Medlem

Deltagarens personnummer med 12 siffror i formatet ÅÅÅÅMMDDNNNN.
Kön *

KontaktuppgifterFör fakturaaviseringar, bokningsbekräftelser etc.
Bekräfta er e-postadress

Ange er adress.
Används om adressen är lång eller vid C/O adress.

Övrigt

Medlems- och användarvillkor

Medlems- och användarvillkor

Här hittar du ett utdrag av medlems och deltagarvillkoren för Tynningö IF. Du kan ta del av fullständiga policys etc. via länkar nedan.

Medlemskap och deltagande

För att kunna bli medlem eller på annat sätt ta del i vår förenings verksamhet behöver man ett konto i vårt verksamhetssystem. Kontot är individuellt.

Vi har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet och därmed förknippade aktiviteter som träning, tävling, utbildning mm för alla aktiva, ledare och intresserade. För alla som vill ta del av vår verksamhet innebär det att ställa sig bakom och leva upp till vår värdegrund och policys.

Här hittar du våra verksamhetspolicys.

Behandling av personuppgifter

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet som medlemmarna önskar och krav inom idrottsrörelsen behandlas personuppgifter nödvändiga för olika ändamål kopplade till verksamheten på ett säkert sätt i enlighet med vår Integritetspolicy och GDPR.

Vi behandlar personuppgifter för att bland annat kunna hantera medlemskap, ta emot anmälningar till och administrera aktiviteter, kontakta medlemmar och målsmän, debitera och bokföra avgifter och annan försäljning, ansöka om bidrag mm.

Vår fulla integritetspolicy mm hittar du här.

Man kan själv finna, uppdatera och göra utdrag av sina personuppgifter genom inloggning på medlemskontot. Vi gallrar personuppgifter löpande som ej är nödvändiga för rättslig förpliktelse eller allmänt intresse. Det innebär t.ex att oanvända användarkonton raderas efter 12 månader och övrig information tas bort med automatik efter 7 år om de varit kopplade till myndighetsutövning (t.ex LOK-stöd) eller redovisningslagen (fakturor och betalningar).

Betalningsvillkor
15 dagar netto, 50 kr påminnelseavgift från påminnelse ett.

Du måste acceptera våra medlems -och användarvillkor för att kunna skapa ett konto.