IP

Välkommen till sidan om vår fina idrottsplats! "IP" i Tynningemål. 

Här spelas det fotboll, boule, tennis och padel i både organiserade former och spontant!

Varmt välkommen att använda fältet! Bokade aktiviteter har dock företräde.

Och självklart tar vi med oss ev. skräp hem.

För att behålla vår fina idrottsplats i fint skick, ansvarar TIF för klippning av gräs, trimning av buskage. Vänligen lämna motorfordon utanför IP, åter runt. Tack för hjälpen.