Medlems- och aktivitetsregistrering

Inom Tynningö IF erbjuder vi familjemedlemskap, vilket innebär att alla som hör till samma fastighet betalar en medlemsavgift för alla medlemmar i familjen. 

Alla som ska vara med på någon aktivitet måste ändå ha ett eget konto i vårt system och måste anmälas genom det kontot. Detta för att vi ska få rätt namn och ålder i deltagarlistor samt den ekonomiska ersättningen som man får för barnidrott.

Så här gör man medlemsregistreringen

M1. Den som ska ansvara för familjekontot, lägger upp sitt konto först. Följ dialogen och betala medlemsavgiften.

   Om du inte ser denna funktion beror det på att du är inloggad.

M2. Genom Mitt konto / Kontoinställningar / Fliken Familjekonto lägger du upp dina familjemedlemmar. Om du har minderåriga barn, som du ska sköta anmälningar för rekommenderar vi starkt att du lägger in en e-postadress som du kommer åt.

M3. Om någon redan är upplagd importerar du denna person. Då behöver du känna till deras lösenord.

Så här bokar man in sig på en aktivitet

A1. Logga ut om du är inloggad. 

A2. Logga in med det personnumret för den person som du ska anmäla till en aktivitet. Är det första gången du gör det, använd "Glömt lösenordet?" för att få ett lösenord.

A3. Uppe till vänster klickar du på Anmälan  

A4. Du väljer den aktivitet och grupp som du ska anmäla personen till och följer registreringsrutinen. Det går bra att både anmäla sig till en grupp och ställa sig i kö på en grupp som man hellre vill vara med i. Om du inte kan anmäla till en grupp, kan det bero på att den som du är inloggad som inte stämmer överens med ålderskraven för gruppen.

A5. Upprepa punkt A1-A4 tills alla aktiviteter bokats in för alla familjemedlemmar.

Får man problem kan man kontakta huvudledaren för aktiviteten alternativt webtynningoif@gmail.com

Här kan du läsa lite om de villkor som gäller för medlemskap och bokningar:

Styrelsen önskar dig varmt välkommen till Tynningö IF och alla våra aktiviteter!