Styrelsen

I TIFs styrelse sitter innevarande år (2024/2025) följande personer, samt revisor. Alla är valda på ett år i taget. 

Namn

Funktion/Ansvar

Mail

Bild

Tina Hallsten

Ordförande, Tynningöloppet, Marenbadet,  Vinter plogning, skidspår

tynningoif@gmail.com 

 

Jenny Fransson

Ledamot, Tennis, Tynningö IP, Fotboll

tynningotennis@gmail.com

Jessica Ehlin 

Ledamot, Padel, utegym

 tynningopadel@gmail.com

Stina Berggren Ledamot - ansvarig kommunikation, web, system och KM-tennis samt backup tennis  Webmaster Tynningö IF <webtynningoif@gmail.com>

Annika Wallbom

Ledamot, Kassör - ansvarig löpande bokföring, ekonomi

 tynningoif@gmail.com

tynningoekonomi@gmail.com 

 


Daniel Svanström

 tynningoif@gmail.com  

 

Intresserad av att vara med och bidra? Du är varmt välkommen att kontakta någon i styrelsen för både små och lite större engagemang!