Bokningsvillkor

Bekräftelse på bokning / kallelse

När du bokar en aktivitet via detta system skickas alltid en bekräftelse via e-post till dig.  

Bokning av en aktivitet är bindande och därför tar vi betalt direkt.

Kontakta huvudledaren för kursen direkt om du behöver ändra bokningen eller har giltiga skäl för avbokning. Ju kortare framförhållning, desto svårare har vi att tillgodose dina behov. Var vänlig och respektera våra huvudledare och deras tid, de gör detta på frivillig basis. Vid avbokning kan en administrativ avgift komma att debiteras vid återbetalning. 

Ändrade tider

Vi kan tvingas att ändra tid eller helt ställa in en kurs före kursstart om deltagarantalet är för få. Ni har då självklart rätt att återfå hela deltagaravgiften.

Behandling av personuppgifter

För att underlätta administrationen av vår verksamhet behandlar vi de uppgifter om dig som du lämnat hos oss i detta datasystem. Vi använder även uppgifterna för att skicka information till dig. Om du vill avböja fortsatt information, meddela oss. Mer om dina rättigheter kan du läsa om i dataskyddsförordningen på denna länk.