Marenbadet

Marenbadet ligger på ett markområde som ägs av TGEF. Tynningö IF ansvarar för driften av badet genom ett nyttjandeavtal. Badet har ingen egen adress, men infarten till badet ligger mitt över infarten till Bergstupsvägen 14-18. Se karta längst ner på sidan.

Sedan 2018 har Tynningö IF ett driftsbidrag som innebär att vi har totalansvar för bryggor, sand inkl. övriga anläggningar.

Vi provtar vattnet och skickar detta på analys, du hittar resultatet på denna länk.

Vi tar hand om badet gemensamt, självklart tar du med dig dina egna sopor och annat skräp du ser och slänger det i parkeringens soptunna.

Du hjälper oss också genom att bli medlem i Tynningö IF. Läs mer om varför på denna länk.

Vid besök parkera bara på parkeringsplatsen, dvs. inte utanför! Det ställer till stort dilemma för närliggande fastigheter som inte kan komma in till sina egna fastigheter. Dessutom föreligger risk för tillbud om parkering sker vid vägkanten utanför.

Tänk på att köra försiktigt i närheten, då det är många barn i rörelse vissa tider.

Tack för er förståelse.